Компанийн дэвшил

Онд
2010

Фужиан Глобал Далайн Биотехнологи ХХК байгуулагдсан.

Онд
2013

Бүтээгдэхүүний эхний цуврал масс үйлдвэрлэлд гарч ирэв.

Онд
2014

Жилд 300 тонн гаруй агар үйлдвэрлэх, борлуулах, 34.86 сая юанийн орлого.

Онд
2015

Жилд 500 тонноос дээш агар үйлдвэрлэх, борлуулах, 52.37 сая юанийн орлого.

Онд
2016

“Шинэ гурван самбар” дээр жагсаасан болно.

Онд
2017

Аж үйлдвэрийн гарцыг хамгийн өндөр хөшүүрэгт хүргэх