Агаро олигосахарид

  • Agaro oligosaccharide

    Агаро олигосахарид

    Агаро олигосахарид Фүжиан дэлхийн далайн биотехнологи Агаро-олигосахарид нь исэлдэлтийн эсрэг, үрэвслийг арилгах, вирусын эсрэг, колитоос урьдчилан сэргийлэх гэх мэт тусгай биологийн үйл ажиллагааг эзэмшдэг. Бүтээгдэхүүнийг шинжлэх ухааны технологийн аргаар гаргаж авч, боловсруулдаг, чанар нь бүрэн нийцдэг. үндэсний болон ЕХ-ны стандартын дагуу.Фүжиан дэлхийн далайн биотехнологи Агаро-олигосахарид нь гидролизийн дараа 2-12 полимержих зэрэгтэй олигозын төрөл бөгөөд ялгарах чадвар багатай...