Агароз

  • Agarose

    Агароз

    Агароз нь шугаман полимер бөгөөд үндсэн бүтэц нь ээлжлэн 1,3-холбогдсон β-D-галактоз ба 1,4-холбогдсон 3,6-ангидро-α-L-галактозын урт гинж юм.Агароз ерөнхийдөө 90 хэмээс дээш халах үед усанд уусдаг ба температур 35-40 хэм хүртэл буурахад сайн хагас хатуу гель үүсгэдэг нь олон удаагийн хэрэглээний гол онцлог, үндэс юм.Агароз гелийн шинж чанарыг ихэвчлэн гельний бат бөх чанараар илэрхийлдэг.Хүч чадал өндөр байх тусам гель илүү сайн ажилладаг.Цэвэр агароз нь ихэвчлэн...