Агароз

  • Agarose

    Агароз

    Агароз бол шугаман полимер бөгөөд үндсэн бүтэц нь ээлжлэн солигддог 1, 3 холбосон β-D-галактоз ба 1, 4 холбосон 3, 6-ангидро-α-L-галактозын урт гинж юм. Агароз нь ерөнхийдөө 90 above-ээс дээш халахад усанд уусдаг ба температур 35-40 to хүртэл буурахад сайн хагас хатуу гель үүсгэдэг бөгөөд энэ нь олон удаагийн хэрэглээний гол шинж чанар, үндэс суурь болдог. Агарозын гельний шинж чанарыг ихэвчлэн гельний бат бөх чанараар илэрхийлдэг. Хүч чадал өндөр байх тусам гельний гүйцэтгэл сайжирна. Цэвэр агароз нь ихэвчлэн ...