Бактериологийн агар

  • Bacteriological Agar 

    Бактериологийн агар 

    Фужиан Глобал Далайн анагаах ухааны агар нь Гелидиумыг түүхий эд болгон ашигладаг бөгөөд илүү төвөгтэй, шинжлэх ухааны аргаар гаргаж авдаг бөгөөд энэ нь биологийн тариалалт хийхэд зайлшгүй шаардлагатай юм. Фужиан Глобал Далайн анагаах ухааны агар агар нь желелийн температур багатай, тунгалаг чанар сайтай, хур тунадасгүй гэх мэт давуу талуудтай .Биологийн тариалалт хийх явцад агар сайн коагулянт бодис болох шингэн бактериологийн орчинг хатуу буюу хагас хатуу бактериологийн орчинд шилжүүлэх боломжтой. –Нян бактериологийн тариалалт ...