Бактериологийн агар

  • Bacteriological Agar 

    Бактериологийн агар

    Фужиан Глобал Далайн эмийн зэрэглэлийн агар нь гелидиумыг түүхий эд болгон ашигладаг бөгөөд биологийн тариалалт хийхэд зайлшгүй шаардлагатай шинжлэх ухааны нарийн төвөгтэй аргаар гаргаж авдаг.Фужиан Глобал Далайн эмийн зэрэглэлийн агар нь гельжих температур бага, тунгалаг, хур тунадасгүй гэх мэт давуу талтай. Биологийн тариалалтын явцад агар нь сайн коагуляцын бодис болох шингэн бактериологийн орчинг хатуу эсвэл хагас хатуу бактериологийн орчинд шилжүүлж чаддаг.-Бактериологийн таримал ...